تغذيه سالم

تغذيه سالم

تغذيه سالم يعني انتخاب غذاهاي متنوع از گروههاي غذايي مختلف. براي تغذيه سالم مجبور
نيستيد يك رژيم محدود و سخت داشته باشيد. تغذيه سالم يعني ايجاد تغييراتي، كه بتوانيد براي
هميشه آنها را پيروي كنيد.
البته به اين سادگيها كه گفتيم نيست! و دريافت مواد مغذي مورد نياز آسان نيست. چون ممكن
است در روز چندين بار تنقلات مورد علاقهتان را بخوريد و از ديگر گروههاي غذايي غافل شويد و يا
شايد هنگام گرسنگي هر چه دم دستتان باشد بخوريد و به كيفيت چيزي كه ميخوريد اصلاً اهميت
ندهيد.
تغذيه سالم، نيازمند برنامهريزي و هدفگذاري براي مصرف متنوع گروههاي مختلف غذايي است.

الف- چرا داشتن تغذيه سالم مهم است؟

تغذيه سالم مهم است به چند دليل:
1 -غذاهاي سالم تأمين كننده مواد مغذي مورد نياز بدن است.
مواد مغذي علاوه بر تأمين انرژي بدن، در حفظ عملكرد مغز، قلب و ماهيچه نيز اهميت دارد.
2 -تغذيه سالم ريسك ابتلا به بيماريها را كاهش ميدهد.
الف. مصرف بيشتر ميوهها و سبزيجات ريسك ابتلا به ديابت، فشار خون بالا و برخي از انواع سرطان
را كاهش ميدهد.
ب. مصرف كمتر چربيهاي اشباع (روغنهاي جامد) ريسك افزايش كلسترول خون را كاهش ميدهد.
ج. مصرف كافي كلسيم و ويتامين D از پوكي استخوان پيشگيري ميكند.
3 -تغذيه سالم، در كنترل و بهبود علائم بعضي از بيماريهاي مهم نيز كمك كننده است.
رعايت برنامه غذايي متعادل و تغذيه سالم، در كنترل ديابت و فشار خون بالا نقش دارد.

ب- اصول يك تغذيه سالم و متعادل چيست؟

در تنظيم يك برنامه غذايي سالم، سه نكته زير را در ذهن داشته باشيد:
تعادل: يك رژيم غذايي متعادل (استفاده از حداقل تعداد واحدهاي مورد نياز از هر گروه غذايي)
تضمين كننده دريافت مواد مغذي مورد نياز است.
تنوع: طيف وسيعي از غذاهاي متنوع را مصرف كنيد. هيچ غذايي به تنهايي تأمين كننده مواد مغذي
مورد نيازتان نيست. از هر گروه غذايي، انواع غذاهاي متنوع را انتخاب كنيد.

ميانهروي: ميانهروي در هر كاري كليد موفقيت است. پس با رعايت ميانهروي در مصرف شيرينيجات،
چربيها و نمكها ميتوانيد از همه غذاهاي دلخواه خود بهرهمند شويد.
براي داشتن تغذيه سالم، در قدم اول بايد بدانيد، يك رژيم متعادل چيست! راهنماها و هرمهاي
غذايي مقدار واحدهاي مورد نياز از هر گروه غذايي را نشان ميدهند اما بيشتر مردم در هر روز نياز
دارند