منابع غذایی و ویتامین ها را بشناسید

منابع غذایی و ویتامین ها را بشناسید

علاوه بر مواد معدنی، ویتامینها نیز از ریز مغذیهای مورد نیاز بدن هستند، ویتامین‌ ها ترکیباتی هستند که برای سوخت و ساز مواد غذایی و اعمال حیاتی بدن و رشد و نمو و تندرستی ضرورت دارند.

تغذیه ناقص و رژیم غذایی نامناسب سبب کمبود یک یا چند ویتامین می‌شود و به بیماری‌های مختلف مانند بری بری و پلاگر منجر می شود.

اگر ویتامین ها به اندازه کافی دریافت نشوند در اعمال حیاتی بدن اختلالاتی ایجاد می‌گردد و عوارضی بروز می‌کند که گاه حتی منجر به مرگ می‌شود.

ویتامینها به دو دسته مهم به شرح زیر تقسیم می شوند:

ویتامینهای محلول در آب شامل: ویتامین C و ویتامین‌های گروه B
ویتامینهای محلول در چربی شامل: ویتامین A، ویتامین K، ویتامین E و ویتامین D
حتما دوست دارید بفهمید که در نهایت به چه میزان دریافت نیاز دارید و منابع غذایی این ریزمغذی ها کدامند؟ در این مقاله منابع غنی انواع ویتامین های مورد نیاز بدن را به شما ارائه می نماییم تا آنها را در رژیم غذایی خود بگنجانید.

دقت داشته باشید واحد های دریافت ویتامین و مواد معدنی متفاوت هستند و برخی از آنها به گرم و برخی به میلی گرم و برخی به میکرو گرم می باشند.

[table id=92 /]