استیک بوقلمون ۹۷٪ با دود طبیعی (رول ۶ کیلویی) 202

حداقل: 6

توضیحات

استیک بوقلمون دودی

ترکیبات:

گوشت بوقلمون۹۷%، کازئینات سدیم، ادویه و نمک، اسید آسکوربیک، نیتریت سدیم در حد مجاز استاندارد.

جدول ارزش غذایی (30گرم ) :

انرژی 44.1

قند : 0.03

چربی : 2.1

نمک : 0.00075

اسید های چرب ترانس : 0.21