استیک مرغ تنوری با دود طبیعی ۳۰۰ گرمی دارفرش 202

توضیحات

استیک مرغ تنوری با دود طبیعی ۳۰۰ گرمی وکیوم 202