استیک مرغ بافته ۹۷٪ با دود طبیعی (رول ۶ کیلویی) 202

حداقل: 6

توضیحات

استیک مرغ دودی

ترکیبات:

گوشت مرغ۹۷%، کازئینات سدیم،سیر، ادویه و نمک، اسید آسکوربیک، نیتریت سدیم در حد مجاز استاندارد.

ارزش غذایی در هر ۱۰۰ گرم

انرژی۱۵۷/۱۵

کربوهیدرات ۳/۱۵

پروتئین ۱۶

چربی ۸/۹۵