استیک گوشت ۹۷٪ با دود طبیعی (رول ۶ کیلویی) 202

حداقل: 6

توضیحات

استیک گوشت دودی

ترکیبات:

گوشت قرمز ۹۷%، کازئینات سدیم، ادویه و نمک، اسید آسکوربیک، نیتریت سدیم در حد مجاز استاندارد.

ارزش غذایی در هر ۱۰۰ گرم

انرژی ۱۵۷/۱۵

کربوهیدرات ۳/۱۵

پروتئین ۱۶

چربی ۸/۹۵