اسپاگتی 1.5 غنی شده با روی 500 گرمی تک

توضیحات

اسپاگتی 1.5 غنی شده با روی 500 گرمی تک