بال و بازوی زعفرانی 202

توضیحات

بال و بازوی زعفرانی

ترکیبات :

بال و بازو مرغ ، زعفران ، پیاز ، روغن ، ادویه ونمک

جدول ارزش غذایی (هر 100گرم) : انرژی 129- کربوهیدرات 5 – پروتئین 160 – چربی 5