بوقلمون برگر 60% 500گرمی صدک

توضیحات

بوقلمون برگر 60% 500گرمی صدک