تخم مرغ شانه 20 عددی کیمبال

توضیحات

تخم مرغ شانه 20 عددی کیمبال