خمیر پیتزا ساده بسته ای( ۴ تیکه ای) 206

توضیحات

نام محصول : خمیر پیتزا ساده

۴ تیکه

وزن :

۴۵۰ گرم