سالامی ۹۰٪ – ۲۵۰ گرمی دارفرش 202

توضیحات

سالامی ۹۰٪ – ۲۵۰ گرمی دارفرش 202

ترکیبات :

گوشت قرمز ۹۰% – ادویه – نمک –نشاسته – کازئینات سدیم – تخم مرغ –سیر –اسید اسکوربیک – نیتریت سدیم در حد مجاز استاندارد

جدول ارزش غذایی : ( هر ۱۰۰ گرم) :

انرژی ۱۵۷.۱۵

کربوهیدرات: ۳.۱۵

پروتئین : ۱۶

چربی : ۸.۹۵