سس فرانسوی ۱ کیلویی نامی نو

توضیحات

سس فرانسوی ۱ کیلویی

ترکیبات:

سس

انواع بسته بندی : تک نفره ۲۰ گرمی ، ۱ و ۲ و ۳ و ۸ کیلویی