سوجوک ۸۰٪ – ۲۵۰ گرمی دارفرش 202

توضیحات

سوجوک ۸۰٪ – ۲۵۰ گرمی دارفرش 202

ترکیبات :

گوشت قرمز ۸۰%-روغن مایع – ادویه – نمک – کازئینات سدیم – تخم مرغ – اسید اسکوربیک – نیتریت سدیم در حد مجاز استاندارد

جدول ارزش غذایی : ( هر ۱۰۰ گرم) :

انرژی ۱۶۰.۳۵

کربوهیدرات : ۳.۱۵

پروتئین : ۱۶

چربی : ۸.۹۵