سینه بوقلمون با دود طبیعی (رول ۶ کیلویی) 202

حداقل: 4

توضیحات

سینه بوقلمون با دود طبیعی