شنیسل مرغ 90% 400 گرمی صدک

توضیحات

شنیسل مرغ 90% 400 گرمی صدک