فرانکفورتر ۴۰۰ گرمی پرمیوم وکیوم 202

توضیحات

فرانکفورتر ۴۲۰ گرمی وکیوم 202