فرنچ فرایز خلالی زیگزاگ (کرینکل) – 750 گرمی

توضیحات

فرنچ فرایز خلالی زیگزاگ (کرینکل) – 750 گرمی