فرنچ فرایز خلالی 10*10 -750 گرمی

توضیحات

فرنچ فرایز خلالی 10*10 -750 گرمی