فیله سوخاری مرغ 350 گرم ب.آ

توضیحات

فیله سوخاری مرغ 350 گرم ب.آ