قند خرد شده 1700 گرم برلیان-الماس

توضیحات

قند خرد شده 1700 گرم برلیان-الماس