نکتار پرتقال پالپ دار 200 سی سی فروت لند

حداقل: 36

توضیحات

نکتار پرتقال پالپ دار 200 سی سی فروت لند

اطلاعات بیشتر

نوع

نکتار پالپ دار

وزن

۲۰۰ cc