نوشابه 1.5 لیتری لیمویی فانتا

توضیحات

نوشابه 1.5 لیتری لیمویی فانتا