نوشیدنی پرتقال پالپی 200 سی سی فروت لند

حداقل: 36

توضیحات

نوشیدنی پرتقال پالپی 200 سی سی فروت لند

اطلاعات بیشتر

نوع

نوشیدنی پالپ دار

وزن

۲۰۰ cc