هات داگ ویژه ۷۰٪ ۴۲۰ گرمی وکیوم 202

توضیحات

هات داگ ویژه ۷۰٪ ۴۲۰ گرمی وکیوم 202