هات داگ گودا ۴۰۰ گرمی پرمیوم وکیوم 202

توضیحات

هات داگ گودا با دود طبیعی ۴۰۰ گرمی دارفرش 202