چیپس ساده متوسط 65 گرمی مزمز

توضیحات

چیپس ساده متوسط 65 گرمی مزمز