ژامبون تنوری گوشت با دود طبیعی ۳۰۰ گرمی وکیوم 202

توضیحات

ژامبون تنوری گوشت با دود طبیعی ۳۰۰ گرمی وکیوم 202