ژامبون گوشت بافته ۹۰٪ با دود طبیعی (رول ۶ کیلویی) 202

حداقل: 6

توضیحات

ژامبون گوشت بافته ۹۰٪ با دود طبیعی