ژامبون گوشت و مرغ مخلوط ۹۰٪ ۳۰۰ گرمی وکیوم 202

توضیحات

ژامبون گوشت ومرغ مخلوط 90٪ ۳۰۰ گرمی وکیوم 202