کالباس خشک دانمارکی ۶۰% (رول ۴ کیلویی) 202

حداقل: 4

توضیحات

کالباس خشک دانمارکی ۶۰%

نام محصول : کالباس خشک دانمارکی ۶۰%