کانادادرای پرتقالی 1500 سی سی

توضیحات

کانادادرای پرتقالی 1500 سی سی