کباب ترکی 300 گرمی پمینا

توضیحات

کباب ترکی 300 گرمی پمینا