کیک وانیل قهوه با مغز کارامل غنی شده با روی 55 گرم

توضیحات

کیک وانیل قهوه با مغز کارامل غنی شده با روی 55 گرم