گوشت چرخ کرده ۴۰۰ گری 202

توضیحات

گوشت چرخ کرده

خرید گوشت چرخ کرده

ترکیبات : گوشت گوساله