سازمان جهانی بهداشت جهان

سازمان جهانی بهداشت

سازمان جهانی بهداشت : جهان آمادگی مقابله با کرونا را ندارد

سازمان جهانی بهداشت از عدم آمادگی جهان برای مقابله با گسترش ویروس کرونا خبر داد.رئیس هیئت مشترک کارشناسان چین و سازمان جهانی بهداشت از کشورها خواست ضمن فراگیری تخصص و دانش چین جهت مقابله با این بیماری، آمادگی کامل جهت کنترل و مهار همه گیر شدن ویروس کرونا را داشته باشند.

بروس آیلارد ضمن تاکید بر اینکه کشورها باید آمادگی کافی جهت مقابله با کرونا را داشته باشند افزود، در صورتی که این ویروس بیشتر گسترش یابد کشورها باید بتوانند با سرعت از پیشرفت و همه گیر شدن آن جلوگیری کنند.

موارد ابتل...

ادامه مطلب